Ikona Mandylion - tmavá verze otisku Kristovy tváře

velikost ikony 28x23 cm

Použitý materiál:
dřevo, bavlněné plátno, klíh, plavená křída, zemina z Jeruzaléma, žloutková tempera

Cena ikony 7.000,-- Kč

V případě zájmu o tuto ikonu mě, prosím, kontaktujte přes mail: info@martindamian.cz


Legendy vypravují příběhy o vzniku prvních ikon. Jedná se o dva různé příběhy, které jsou rozšířeny podle tradice. První legenda vypráví:

„Edesský král Abgar poslal svého dvorního malíře Anania zhotovit portrét Ježíše Krista. Všechno úsilí malíře však bylo marné, neboť se snažil zobrazit Kristova ducha obyčejnými malířskými prostředky.Pán viděl jeho trápení, přiložil plátno ke své tváři a ta se mystickým způsobem na plátně otiskla. Tak byla nerukotvorně zhotovena první ikona."

Tento příběh je nápadně podobný příběhu Veroničiny roušky, do které si Kristus při křížové cestě otřel svoji tvář. Tato legenda však má zřejmě další návaznost přímo k Turínskému plátnu.

Mandylion