Ikony světců

Byzantské ikony světců jsou velice rozšířené v křesťanské ikonografii. Postavy jsou si velice podobné, protože první ikonopisci byzantské ikony si brali vzory ze Starého Řecka a tomu podřizovali i toto výtvarné vyjádření. Světec na byzantské ikoně je ten, který je v nebi a je zobrazen ve slávě.

Křesťanské ikony světců jsou velmi oblíbené a v minulosti si lidé dávali tyto ikony do domácích oltářů.

Ikony_svetcu_svaty_Josef.jpg