Kříž ze San Damiana

Kříž ze San Damiana je původní syrskou ikonou. Počátkem 13. století František Bernardone při svých toulkách v okolí Assisi přišel k polorozpadlému kostelíku svatého Damiána. Zde poklekl před ikonou kříže, která visela nad oltářem a modlil se zde. Z křesťanské ikony kříže k mladému muži promluvil sám Kristus a vyzval ho, aby opravil Boží dům. A tak František začal s obnovou kostela a tím začala jeho snaha o obnovu celé církve. Dnes tohoto mladíka známe jako svatého Františka z Assisi. Na počátku jeho obrácení byla tato křesťanská ikona kříže a stala se symbolem následovníků svatého Františka z Assisi.

Při tvorbě San Damiano kříže jsem použil 24. karátové plátkové zlato.

Tvorba křesťanských ikon je proces, kdy se tvůrce propracovává ke světlu. Ikonopisec nanáší tmavé odstíny barev až k těm nejsvětlejším. Práce na kříži ze San Damiana byla pro mě splněním jednoho z tvůrčích snů.

Křesťanská ikona kříže ze San Damiana v sobě skrývá zjevení Nejsvětější Trojice. V horní části kříže je zobrazena ruka Boha Otce. Velká postava Ukřižovaného nese na čele vrásku v podobě holubice - znamení Ducha svatého.

Pod ikonou kříže stojí Panna Maria společně se svatým Janem Evangelistou.

Z druhé strany pod křížem ze San Damiana stojí Marie z Magdaly, Marie Jakubova a setník Longin, který při skonu Krista prohlásil, že Kristus byl opravdu spravedlivý člověk.

San Damiano Kreuz1.jpg

San Damiano Kreuz Blattgold.jpg

San Damiano kriz postavy.jpgSan Damiano Kreuz Figuren.jpg

San Damiano Kreuz Jesus.jpg

San Damiano Kreuz Kopf.jpg

San Damiano Kreuz Vorbereitung.jpg

 

Křesťanská ikona kříže ze San Damiana v sobě skrývá zjevení Nejsvětější Trojice. V horní části kříže je zobrazena ruka Boha Otce. Velká postava Ukřižovaného nese na čele vrásku v podobě holubice - znamení Ducha svatého.

Postava ukřižovaného Krista působí lehce a má otevřené oči, jako by zde utrpení chybělo. Je to zobrazení Krista, který je vzkříšen. Jeho bolest představují rány v rukou, nohou a boku.

Malá postava v pravém rohu pod křížem ze San Damiana představuje zástupce Židů, kteří měli účast na ukřižování Krista. V levém rohu stojí římský voják, který svým kopím míří k probodené ráně v boku Krista.

Martin Damian při práci na kříži ze San Damiana.

Martin Damian pri praci na Krizi ze San Damiana.jpg

V polovině roku 2011 kříž posvětil během mše svaté v kapli teologického semináře v Olomouci Mons. Dominik Duka.

Segnung des San Damiano Kreuzes.jpg

Segnung des Kreuzes von San Damiano.jpg

San Damiano Kreuz Segnung.jpg