Ikony andělů

Byzantské ikony andělů mají hlubokou tradici v křesťanské ikonografii.

Ikony andělů bychom mohli rozdělit podle nebeské hierarchie. Podle byzantské ikony Deisis nejblíže Božímu trůnu stojí archanděl Michael a archanděl Gabriel. V křesťanských ikonách má svoji důležitou úlohu také archanděl Rafael.

Byzantské ikony jsou plné zobrazení andělů. Zvláštností jsou pak serafové - andělé plní lásky, které jsou v blízkosti Ježíše Krista. Křesťanské ikony je prezentují v modré barvě.

Ikony_andelu_Seraf.jpg