Modrý anděl

 

Modrý anděl představuje tzv. Serafa, tedy anděla plného lásky, který má výsadu být nejblíže Bohu a kralujícímu Kristu. Zároveň se může stát andělem strážným, který přináší požehnání celému domu.

Příprava dřeva a vepsání prosebné modlitby.

Nanesení kostního klíhu a přilepení plátna na ikonu.

Holzvorbereitung - Blauer Engel.jpg

modry-andel-4.jpg

 

modry-andel-6.jpg

Vytvoření nákresu tváře anděla.

Podle teologie se ikony nemalují, ale píší. Já sám se domnívám, že tento pohled pochází z těch nejstarších dob. V době, kdy mnoho lidí neumělo číst ani psát, mohli tito lidé bez problémů porozumět výjevům z Písma svatého právě díky ikonografii.

V dřívější křesťanské kultuře (především v církvích východního obřadu) byl význam ikon natolik důležitý, že se ikona rovnala Písmu svatému. Řekněme, že když někdo dostal ikonu darem, tak to znamenalo, jako by dostal do rukou samotné Písmo svaté.

 

Nanesení 24. karátového plátkového zlata.

Zlato na ikonách představuje Boží slávu a krásu. Umožňuje pozorovateli nahlédnoutdo světa duchovního, do Božího království. Jeho lesk má člověku naznačovat, že skutečnost či obraz,na který se dívá, je z jiného světa.

modry-andel-9.jpg

Při samotném psaní ikony se začíná nejtmavšími odstíny.

K ikonám neodmyslitelně patří temperové barvy, které se připravují pomocí žloutku, octa a přírodního pigmentu.

Ikony jsou plné tajemství, lásky a Boží moci. Mysticky působí na pozorovatele a skrze ně přichází požehnání na obyvatele domů,ve kterých jsou umísťovány.

modry-andel-8.jpg

martin damian 1.jpg

modry-andel-11.jpg

Modrý anděl.jpg

modry-andel-13.jpg

Martin Damian 2.jpg