Ikony Krista

Byzanská tradice hovoří o dvorním malíři Edesského krále, který byl pověřen vytvořením pravé a skutečné tváře Ježíše Krista. Malíř si nevěděl rady s tímto úkolem, tak se modlil, zjevil se mu sám Kristus a svoji tvář otiskl do plátna. Tak vznikla jedna z ikon Ježíše Krista podle legendy.

Od 4. století vznikají křesťanské ikony, které představují Ježíše Krista Pantokratora - vševládce. Ježíš Kristus pravou rukou žehná a v poloze jeho prstů můžeme naleznout řecké iniciály jeho jména IC XC. Ježíš Kristus na ikoně drží obvykle svitek nebo knihu Evangelií - radostné zvěsti o spáse člověka. Tento druh křesťanské ikony je umísťován v ikonostasu vedle císařských vrat.

Ikony_Krista_Kristus_Pantokrator.jpg