Pár slov o autorovi

 • Bc. Martin Damian se narodil v roce 1973 v Zábřehu na Moravě, v letech 2002 - 2005 vystudoval obor Teologie a spiritualita zasvěceného života na Teologické fakultě UP v Olomouci.
 • V roce 2000 vstoupil do Řádu menších bratří kapucínů, kde se během svého šestiletého působení naučil umění tvorby ikon. Velkým přínosem pro něj byly konzultace s pravoslavnými ikonopisci.
 • V roce 2009 se zúčastnil kurzu Kopie Mistrů pořádaným Národní galerií v Praze, který byl zakončen společnou výstavou autorů v prostorách kláštera sv. Jiří na Pražském Hradě.
 • Martin DamianV roce 2010 ilustroval knihu Důvěřuji Bohu a proto i bližnímu bratra Pacifika Matějky, OFMCap.
 • Ve spolupráci se sestrami Paulínkami vydává od roku 2010 omalovánky pro děti s tématikou ze života světců.
 • Martin Damian pravidelně pořádá kurzy ikonopisectví, které jsou zároveň i malými duchovními cvičeními.
 • Při významných liturgických svátcích zapůjčuje ikony do chrámů, kde bývají vystaveny.
 • I přes tvorbu dalších výtvarných dílek různého charakteru, jeho velkou láskou zůstávají ikony.
 • Encyklopedie Wikipedia - ikonopisec Martin Damian

Martin Damián

Martin Damián

Martin Damián


Výstavy

 • V roce 2011 vystavoval uspořádal výstavu s názvem Světlo ikon vystavoval v prostorách Lorety v Praze, kterou zhlédlo téměř 28tis. návštěvníků. Výstava dále pokračovala v benediktinském kláštěře v Rajhradě a v bývalém františkánském klášteře v Kadani.
 • V roce 2012 proběhla Svatodušní výstava ikon ve Vídni, v kostele St. Andreas a také výstava s názvem Ikony v kavárně Öde v Olomouci u sester Neposkvrněného početí Panny Marie.
 • V roce 2013 uspořádal výstavu Okno do nebe v Sázavském klášteře a Velikonoční výstavu ikon v Modřanské zvonici.
 • V roce 2014 proběhla výstava s názvem Lux Mundi v knihkupectví Svatého Vojtěcha v budově Teologické fakulty na Praze 6, dále výstava s názvěm Obraz jako slovo v galerii Giacomo ve státním zámku v Duchcově.
 • V roce 2015 proběhla velká výstava Ikonen - v klášteře sester Františkánek v Bonlandenu v Německu.
 • V říjnu 2015 proběhla výstava ikon v prostorách Komunitního centra svatého Prokopa v Praze 5.
 • V roce 2018 proběhla výstava s názvem Dotek nebe v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře.