Starší kurzy

Pravidelně pořádám kurzy ikonopisectví. Během kurzu seznamuji účastníky s postupy a materiály, které jsou tradičně použity při tvorbě byzantských ikon. Každý účastník kurzu si vytvoří vlastní křesťanskou ikonu okrášlenou plátkovým zlatem. Účastníci kurzu se naučí připravovat dřevo, nanášet levkas, zlatit ikonu a míchat barvy z přírodních pigmentů, tzv. žloutkovou temperu. Snažím se vždy, aby v době konání kurzu panovala přátelská a duchovní atmosféra a tak se stávají kurzy malými exerciciemi.

Sázavský klášter 2021

Nádherné poutní místo založené svatým Prokopem. V místě, kde se také nacházela dílna, v níž se opisovaly rukopisy starých knih včetně iluminací, jsme mohli tvořit ikony starou technikou, která se odnepaměti používá k tvorbě tohoto sakrálního umění.

KC sv. Ludmily Tetín 2021

Místo, kde žila a mučednicky zemřela sv. Ludmila se nám stalo útočištěm pro kurz ikonopisectví. V novém komunitním centru svaté Ludmily jsme hledali a nacházeli Boží krásu v ikonách. 

     

Svatá Hora u Příbrami 2021

Nádherné poutní místo se nám stalo příležitostí k hledání Boží krásy v ikonách. Duchovní zkušenost, modlitba a ztišení na tomto místě, to vše přispělo k tomu, abychom mohli tvořit ikony k větší slávě Boží a k duchovnímu povzbuzení druhých. Zároveň to pro každého z nás byla jedinečná duchovní zkušenost a radost ze setkání stejně smýšlejících lidí. 

                                                                   


Advent 2020

V adventu proběhl kurz ikonopisu ve Žďáře nad Sázavou. Ikonopisecká dílna byla umístěna přímo v křížové chodbě bývalého kláštera s výhledem do rajského dvorku. Byť jsme se sešli během přísných vládních nařízení, ale myslím si, že všichni jsme byli nadšeni. Ranní roráty pro nás byly začátkem nového dne, kdy jsme s modlitbou v srdci mohli pracovat na nových ikonách. 

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Advent 20

Léto 2015

Když čekáme návštěvu a vyhlížíme ji oknem, důležitý je pohled na toho, kdo přichází. Okno nám pouze pomáhá k tomu, abychom mohli dotyčného vyhlížet. Okno není předmětem našeho zájmu. Předmětem našeho zájmu je přicházející člověk. A podobné je to i s křesťanskými ikonami. Zdají se být předmětem úcty, ale ve skutečnosti předmětem úcty je zobrazený světec.

Začátkem srpna proběhl kurz ikonopisu v Sázavě.

Léto 2015

Léto 2015

Léto 2015

Léto 2015

Podzim 2013

Kurz tvorby ikon na pozdim 2013, který se konal v bývalém kapucínském klášteře v Újezdě u Uničova, byl zahájen slavností svatého Františka z Assisi. Během víkendu vzniklo mnoho krásných ikon. Pro velký zájem účastníků se bude další kurz konat na podzim 2014 opět v tomto krásném duchovním prostoru.

Podzim 2013

Podzim 2013

Podzim 2013

Podzim 2013

Podzim 2013

Léto 2013

V rámci výstavy mých ikon v Sázavském klášteře jsem pořádal také kurz tvorby křesťanských ikon. Během kurzu panovala duchovní atmosféra a kurz se tím stal malými exerciciemi. Každý účastník si vytvořil vlastní ikonu, kterou si odvezl do svého domova.

Léto 2013

Léto 2013

Léto 2013

Léto 2013

Léto 2013

Městské muzeum Svitavy 2021

Účastníci se seznámili s postupy při tvorbě ikon a s materiály, které se tradičně používají. Během víkendu si každý vytvořil svou vlastní ikonu zdobenou 23,75 karátovým zlatem. Účastníci se naučili, jak si připravit dřevo, přilepit plátno, nanést levkaz, zlatit ikonu a namíchat barvy z příprodních pigmentů. Kurz proběhl v duchovní a pokojné atmosféře.

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012

Jaro 2012