Tento kurz je kapacitně naplněn. Pokud o něj máte zájem, mohu Vás evidovat pouze jako náhradníka, kdyby někdo svoji účast odřekl. Děkuji za pochopení.

Dovoluji si Vás pozvat na kurz ikonopisu v  Klášteře sester Těšitelek BS v Rajhradě

Kurz proběhne v termínu 6. - 9. 1. 2022

Setkání nad tvorbou ikon proběhne v prostorách kláštera, kde se budeme moci zastavit a ztišit, soustředit se na tvorbu vlastní ikony, kterou si nakonec každý účastník odnese domů. Budeme používat přírodní materiály, které mají důležitou nejen dekorativní úlohu, ale především symbolickou. Křesťanské ikony od počátku své existence sloužily k odhlalování Boží pravdy a základům pravdy víry. Lidé, kteří neuměli číst a psát v ikonách nacházeli symboliku, která je vyučovala v katechezi. A tak i nejprosčí lidé mohli získat víru na základě ústní tradice předávání teologie víry skrze ikony.  

V případě pobrobnějších informaci o tento kurz mě, prosím, kontaktujte přes mail: info@martindamian.cz