Ikona Bohorodičky Ticha

velikost ikony 28x23 cm

Použitý materiál:
dřevo, bavlněné plátno, klíh, plavená křída, zemina z Jeruzaléma, žloutková tempera, 23.75 kar. zlato

Cena ikony  8.000,-- Kč

V případě zájmu o tuto ikonu mě, prosím, kontaktujte přes mail: info@martindamian.cz

Ikona ukazuje Pannu Marii v postoji, který naznačuje tichost jejího srdce i úst. Dle Písma svatého Panna Marie tajemství Božího vtělení uchovávala v srdci a s nikým o tom nemluvila. Může nám být vzorem, jak nést tajemství, jak přinášet pokoj.