Ikona anděla strážného

Zobrazení anděla strážného typické pro ikonopis. V levé ruce drží lidskou duši v podobě průsvitné bubliny, v níž se nachází zabalené dítě. Anděl je zde od zrození člověka až do jeho smrti. V pravé ruce drží kříž, protože je to právě anděl, který pomáhá nést útrapy života a kříž člověka, jemuž je ochráncem. 
Když se modlíme k Bohu, modlíme se všichni k Jednomu jedinému, ale pokud se modlíme ke svému andělu strážnému, oslovujeme každý jinou bytost, svého vlastního anděla. Každý člověk má svého anděla strážného, je to bytost, která nás nejlépe zná, prožívá s námi naše radosti, těžkosti, vzestupy i do hříchu pády.

velikost ikony 28 x 23 cm

Použitý materiál:
dřevo, bavlněné plátno, klíh, plavená křída, zemina z Jeruzaléma, žloutková tempera, 23.75 kar. zlato

Cena ikony 8.000,-- Kč

V případě zájmu o tuto ikonu mě, prosím, kontaktujte přes mail: info@martindamian.cz