Trpící Kristus

Ikona Ecce Homo - Ejhle, člověk - trpící Kristus

velikost ikony 28x23 cm

Použitý materiál:

dřevo, bavlněné plátno, klíh, plavená křída, zemina z Jeruzaléma, žloutková tempera, 23.75 kar. zlato

Cena ikony 8.200,-- Kč

V případě zájmu o tuto ikonu mě, prosím, kontaktujte přes mail: info@martindamian.cz, doba dodání 12 prac. dní

Ecce Homo Ecce homo je motiv výtvarného umění spočívající ve znázornění zbičovaného a trny korunovaného Ježíše Krista. Latinská slova Ecce homo znamenají „Ejhle (Hleďte, Tu je..) člověk" a podle Janova evangelia je pronesl Pilát Pontský k davu, kterému zmučeného Ježíše nechal ukázat.

Ježíš je zachycen v purpurovém plášti, s trnovou korunou na hlavě, třtinou v ruce, se stopami bičování na těle, ale bez ran po hřebech (rozdíl od zobrazení Misericordia či Bolestný Kristus).