Ikona

Ikona  Krista Dobrého Pastýře

velikost ikony 28x23cm

Použitý materiál:

dřevo, bavlněné plátno, klíh, plavená křída, zemina z Jeruzaléma, žloutková tempera, 23,75 kar. zlato 

Cena ikony 7.000,-- Kč

Kristus Dobry Pastyr     Zobrazení Ježíše Krista jako dobrého pastýře je jedno z nejstarších zobrazení v ikonopisectví vůbec. Nejstarším dochovaným dílem je zobrazení Krista na stěnách římských katakomb, kde je Ježíš představen jako statný mladík bez vousů. 

     Ježíš je dobrý pastýř, který nezanechá zatoulanou ovci napospas vlkům, ale hledá ji a až ji nalezne, přinese ji ke svému stádu. 

     Pod zobrazenou postavou je řecký text: "Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř dává život za své ovce." (Jan 10,11)